Badania profilaktyczne w pracy

Każdy, kto podejmuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, winien zgłosić się na badania kwalifikacyjne (wstępne) wykonane przez lekarza medycyny pracy. Obowiązek dopilnowania tego leży po stronie pracodawcy. Badanie lekarskie do pracy przeprowadzane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Niezależnie od badań wstępnych, pracownicy zobowiązani są również do wykonania badań okresowych i kontrolnych. […]