Zaburzenia lękowe

Z zaburzeniami lękowymi mamy do czynienia wtedy, gdy reagujemy lękiem na sytuacje, których realnie nie powinniśmy się obawiać lub stan ten utrzymuje się mimo, że zagrożenie dawno już minęło. Przedłużający się niepokój i związane z nim napięcie mogą poważnie utrudniać radzenie sobie z codziennymi sprawami. Taki lęk wywiera paraliżujący wpływ na życie osoby, która go doświadcza (np. powoduje unikanie kontaktów społecznych) i stanowi źródło cierpienia psychicznego. Często tego typu zaburzenia występują wspólnie z innymi schorzeniami, takimi jak depresja czy uzależnienie. Często towarzyszą im również zaburzenia somatyczne.

Umów się na wizytę

32 459 15 (prywatnie)
32 459 10 10 (NFZ)

 • Lęk towarzyszy nam nieustannie w różnych sytuacjach codziennego życia. Stanowi naturalną i pożyteczną reakcję organizmu na pojawiające się zagrożenie. Dzięki niej potrafimy się zmobilizować do działania, które pozwala na uniknięcie zagrożenia (np. odbiec z niebezpiecznego miejsca).

 • Problem pojawia się wtedy, gdy reagujemy lękiem na sytuacje, których realnie nie powinniśmy się obawiać lub stan ten utrzymuje się mimo, że zagrożenie dawno już minęło.

 • Przedłużający się niepokój i związane z nim napięcie mogą poważnie utrudniać radzenie sobie z codziennymi sprawami. Taki lęk wywiera paraliżujący wpływ na życie osoby, która go doświadcza (np. powoduje unikanie kontaktów społecznych) i stanowi źródło cierpienia psychicznego.

 • Często tego typu zaburzenia występują wspólnie z innymi schorzeniami, takimi jak depresja czy uzależnienie. Często towarzyszą im również zaburzenia somatyczne.

Zaburzenia lękowe (dawniej określane jako nerwice) dotyczą osób w każdym wieku – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Przyjmuje się, że częściej występują u kobiet, jednak pamiętać należy, iż ze względu na kulturowe stereotypy mężczyźni rzadziej przyznają się do tego problemu.

Objawy zaburzeń lękowych

są odmienne w odniesieniu do różnych osób i rodzajów lęku. Nie mniej jednak pewne elementy się powtarzają. Należą do nich:

 • uczucie niepokoju utrzymujące się przez długi okres czasu

 • ciągłe zamartwianie się, poczucie przytłoczenia problemami

 • doświadczanie powracających myśli powodujących lęk, przykrych wspomnień i koszmarów po traumatycznym wydarzeniu

 • dolegliwości psychosomatyczne związane z układem krążenia, oddychaniem, układem pokarmowym, nadmiernym napięciem mięśniowym.

Przyczyny nadmiernego lęku

zwykle stanowią splot różnych czynników:

 • stresujące wydarzenianp. zmiana pracy, zamieszkania, emigracja, ciąża i narodziny dziecka, doświadczenie traumatycznego wypadku, przemocy, śmierć bliskiej osoby;

 • choroby somatyczne wyzwalające lękproblemy hormonalne, cukrzyca, astma, choroby serca;

 • substancje psychoaktywnenp. alkohol (przyjmowany często, w dużych ilościach, związany z potrzebą „wygaszenia” trudnych emocji), marihuana, amfetamina oraz inne narkotyki, szczególnie w momencie, gdy ich działanie ustępuje lub są przyjmowane długotrwale; nadużywanie substancji psychoaktywnych często bywa konsekwencją zaburzeń lękowych, stanowi próbę ich uśmierzenia, stępienia (udaje się to jednak tylko w krótkiej perspektywie czasu i zwykle powoduje nasilenie lęku, gdy „uspokajacz” przestaje działać);

 • cechy osobowościowetakie jak np. perfekcjonizm, nasilona potrzeba kontroli czy niska samoocena, tzw. „wyuczona bezradność”.

 • czynniki genetyczne (dziedziczne) mogące w niektórych przypadkach stanowić predyspozycję do powstania zaburzeń lękowych.

Rodzaje zaburzeń lękowych

W zależności od objawów, wyróżnia się w tym obszarze fobię społeczną, fobie specyficzne, zespół lęku uogólnionego, lęk paniczny i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Fobia społeczna

Osoby z fobią społeczną odczuwają silny niepokój w sytuacjach, kiedy „wystawiają się” na ocenę, ewentualną krytykę, upokorzenie, kompromitację. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność publicznego przemawiania lub zainicjowania rozmowy czy nowej znajomości. Lękowi zwykle towarzyszą takie reakcje organizmu, jak pocenie się, czerwienienie, kołatanie serca, napięcie mięśniowe (objawiające się np. drżeniem rąk), przyśpieszony oddech. Często wywołuje to „błędne koło”, ponieważ osoba, która ich doświadcza jest przekonana, że jej lęk jest widoczny dla otoczenia i dodatkowo kompromituje ją w odbiorze innych.

Osoba cierpiąca na fobię społeczną unika sytuacji, które mogą ją narazić na lęk, co w konsekwencji ogranicza i zaburza relacje z ludźmi.

Fobii społecznej nie należy mylić z nieśmiałością, która również wiąże się z lękiem przed ekspozycją na sytuacje oceny, lecz nie osiąga on w tym przypadku paraliżującego wpływu na zachowanie danej osoby.

Fobie specyficzne

to zaburzenia objawiające się silnym i nieadekwatnym do rzeczywistości lękiem przed konkretnymi obiektami bądź sytuacjami. Osoby doświadczające tego rodzaju lęku często zdają sobie sprawę z jego irracjonalności, mimo to unikają kontaktu z bodźcami wywołującymi fobię.

Czasem fobie specyficzne dzieli się w zależności od obiektów lub sytuacji, jakie je wywołują – np. fobie zwierzęce (przed wężami, pająkami), lęk przed burzą, brudem, zarazkami, lęk wysokości, klaustrofobia, lęk przed tłokiem, ostrymi przedmiotami itd. Zasadność tego rodzaju systematyzacji podważa fakt, że u osób ze skłonnościami do fobii w praktyce niemal każdy obiekt czy sytuacja może zogniskować lęk.

Zespół lęku uogólnionego (GAD)

charakteryzuje się nierealistycznym, silnym i stale utrzymującym się lękiem przed potencjalnym (bliżej nieokreślonym) nieszczęściem bądź katastrofą. Towarzyszy temu ciągłe zamartwianie się o to, co może (złego) się wydarzyć, układanie „czarnych scenariuszy”, czyli możliwie najgorszych zakończeń danych sytuacji. Towarzyszy temu napięcie mięśniowe, drażliwość, zaburzenia snu.

Lęk paniczny

Osoba z tym zaburzeniem doświadcza nagłych ataków paniki (trwających zwykle kilka-kilkanaście minut). Napady intensywnego lękuniejako „bezprzedmiotowe”, nie związane z konkretną sytuacją.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

charakteryzują się powtarzającym występowaniem obsesji i/lub kompulsji (zwykle wielokrotnie w ciągu dnia). Obsesje to niechciane i powtarzające się myśli, obrazy i impulsy, których dana osoba nie potrafi opanować. Ich treść skupia się np. na obiektach wzbudzających wstręt (brud, zanieczyszczenia), nieakceptowanych zachowaniach seksualnych, działaniu, w którym wyrządza się krzywdę – komuś lub sobie.

Kompulsje z kolei to sztywne, powtarzające się rytuały, które dana osoba czuje się zmuszona wykonywać. Mają służyć redukcji napięcia wywołanego natrętnymi myślami, ochraniać przed lękiem. Przykładem kompulsji może być przymusowe mycie rąk, zbieranie pewnych przedmiotów, uporczywe dbanie o symetrię, porządek lub czystość. Osoby doświadczające zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych odczuwają silną presję, by wykonać pewną czynność, nie potrafią się jej oprzeć, choć jednocześnie mają świadomość, że zachowania takie przez otoczenie odbierane są jako „dziwactwa”.

Leczenie zaburzeń lękowych

Sposób leczenia zaburzeń lękowych zależy głównie od ich intensywności. Łagodne symptomy czasem ustępują samorzutnie lub mogą być wyciszone na przykład przez regularne ćwiczenia fizyczne czy relaksację. Jeżeli objawy są poważniejsze i trwają długo, wskazane jest skorzystanie z pomocy psychologicznej (psychoterapii) lub psychiatrycznej. W tym drugim przypadku lekarz ordynuje odpowiednią farmakoterapię, która łagodzi lęk, depresję (często towarzyszy ona długotrwałym stanom lękowym), napięcie emocjonalne i ułatwia normalne, codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Zaburzenia lękowe u dzieci

Zaburzenia lękowe u dzieci objawiają się lękiem separacyjnymi oraz mutyzmem wybiórczym. Mutyzm wybiórczy polega na tym, że dziecko w pewnych miejscach (środowiskach) nie komunikuje się za pomocą słów, choć z mówieniem nie ma problemów. Ten rodzaj zaburzenia określa się jako „wybiórczy”, ponieważ pojawia się podczas kontaktu z konkretną grupą ludzi (np. w przedszkolu).

Objawy lęku separacyjnego polegają na silnej potrzebie towarzyszenia dorosłemu i niechęci do pozostawania samemu. Przyjmuje się, że lęk separacyjny u najmłodszych dzieci (do 3 roku życia) nie jest zaburzeniem lękowym – jest to bowiem naturalny objaw w tym wieku. Problemem staje się, jeżeli występuje u dzieci starszych – wtedy warto skonsultować się z pediatrą, psychiatrą lub psychologiem dziecięcym.

* Powyższy materiał ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może zastąpić konsultacji medycznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, a także przed zastosowaniem opisanych powyżej metod i produktów, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i/lub zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny, której powinien dokonać lekarz dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań konkretnego pacjenta.

Rejestracja
Rejestracja NFZ: +48 (32) 459 10 10
Rejestracja wizyty prywatne: +48 (32) 459 10 15
Rejestracja e-mail: rejestracja@medhouse.pl
Godziny otwarcia
Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Wodzisław Śląski

Marklowice

Laboratorium:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 12:00 (Wodzisław Śl.)
Znajdź swojego lekarza lub wyszukaj poradnię:
STREFA PACJENTA
STREFA PRACODAWCY
Poznaj nasze poradnie specjalistyczne
Kardiolog
Kardiolog
Pediatra
Pediatra
Ortopeda
Ginekolog
Okulista
14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

FAQ

Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne
Innowacyjność
i wyjątkowość
Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów
FAQ - Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

Aktualności z naszego bloga
Komunikat: Ochrona danych osobowych

Komunikat: Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT Ochrona danych osobowych. Z przykrością informujemy, że nasz kontrahent ALAB laboratoria sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2023…
Zabieg "strzelającego palca"

Zabieg "strzelającego palca"

„Palec strzelający” (wobec schorzenia używane bywają również inne, podobnie brzmiące nazwy) oznacza zapalenie pochewki otaczającej ścięgna palca ręki. Skutkuje to…
Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszak powstaje, gdy złuszczające się komórki naskórka blokują kanalik wyprowadzający gruczołu łojowego. W efekcie łój gromadzi się wewnątrz gruczołu, gęstnieje…
Testy pomagają sprawdzić, czy mieliśmy koronawirusa

Sporo słyszy się ostatnio o oddawaniu osocza krwi przez osoby, które przeszły koronawirusa, w celu leczenia chorych na COVID-19. Osocze zawiera przeciwciała pomocne w walce z wirusem. Pozwalają one także określić, czy przeszliśmy już chorobę. Opowiedziała nam o tym pielęgniarka Joanna Ptaszyńska z laboratorium Medhouse. 

 

Red. Przeciwciała to pozostałość po wirusie w organizmie. Jakie testy pozwalają je sprawdzić?

Joanna Ptaszyńska. W naszym punkcie pobrań Medhouse codziennie od godz. 7.00 do 15.00  pobieramy krew na obecność przeciwciał koronawirusa. Testy te wykonywane są metodą Elisa, czyli z osocza. Przeciwciała powstają w organizmie po kontakcie z wirusem i podczas zachorowania. Są ich dwie klasy: IGG oraz IGM. IGG to przeciwciała późnej fazy zapalnej i one z reguły wytwarzają się między 11 a 14 dniem od wystąpienia objawów. Najlepszy wynik można uzyskać w 14 dniu. Nie wiemy jednak, ile te przeciwciała utrzymują się w organizmie, bo badania nad tym zagadnieniem są na razie na wczesnym etapie. Z kolei przeciwciała IGM to przeciwciała wczesnej fazy zapalnej. Pojawiają się one między 7 a 10 dniem od wystąpienia objawów, a najbardziej wiarygodny dzień to 8 doba. Nie jest to metoda pozwalająca na uzyskanie 100-proc. pewności wyniku, jednak obecnie jest najpewniejsza. 

 

Wykonujecie sporo testów na obecność koronawirusa? 

To tzw. testy PCR. Obecnie, kiedy społeczeństwo oswoiło się już z chorobą, tych testów wykonuje się mniej, po kilka dziennie. Był okres, kiedy pracodawcy w Czechach wymagali przedstawienia negatywnego wyniku, a wtedy było bardzo wiele osób do pobrania wymazu. Teraz zniesiono już ten obowiązek, ale zdarzają się natomiast pracownicy z Ukrainy, Mołdawii, którzy przyjmują się do pracy w Polsce i pracodawcy wymagają przedstawienia ujemnego wyniku. Jest też grupa osób, które wyjeżdżają np. do sanatorium i chcą mieć pewność, że nie zarażą tam innych pensjonariuszy.

 

A jak wykonuje się testy na obecność koronawirusa, które także można prywatnie wykonać w laboratorium Medhouse?

Na podstawie przygotowanej listy pacjentów zapisanych na testy przygotowujemy dzień wcześniej opisane probówki. Pacjent zazwyczaj podjeżdża autem na daną godzinę i otwiera okno. Personel medyczny jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej. Weryfikujemy dane pacjenta i pobieramy wymaz. Obecnie jest to wymaz zarówno z nosa, jak i z gardła. Dla pacjenta w tym momencie kończy się konieczność kontaktu z personelem medycznym. Próbki przekazywane są do laboratorium w Katowicach, a pacjent po 24 godzinach od zawiezienia próbki może poznać wynik, dzięki indywidualnemu kodowi, który należy wprowadzić na stronie internetowej. Potwierdzenie zapłaty przychodzi na adres mailowy. 

 

Sprawdź zmiany w płucach po przebytym koronawirusie

Jak bezpiecznie sprawdzić ewentualne zmiany w płucach po zakażeniu SARS-CoV-2? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także tych, które przeszły zarażenie koronawirusem bezobjawowo. Odpowiedzią jest diagnostyka tomografem komputerowym. 

 

Na Śląsku zakażenie koronawirusem przeszło już 23 412 osób (według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na dzień 5 października 2020r.). Wyzdrowiało dotychczas 21 213 osób, a wśród nich było bardzo wielu mieszkańców regionu, którzy nie mieli żadnych objawów, albo lekkie objawy. Według doniesień naukowych, koronawirus może pozostawiać uszkodzenia w płucach, które dają o sobie znać dopiero po czasie. Dlatego warto sprawdzić, jak wyglądają nasze płuca. Zdjęcie rentgenowskie nie zawsze jednak może dać tak dokładny obraz, jak inne metody zaglądania w głąb organizmu. – Doskonałą metodą do oceny zmian po przebytej chorobie COVID-19 jest tomografia komputerowa płuc wysokiej rozdzielczości (HRCT). Badanie to wykonuje się bez podania środka kontrastowego – informują eksperci Medhouse Diagnostyka. 

 

Czego można się zatem spodziewać w płucach po przebyciu COVID-19? Diagnosta potrafi dostrzec do dość precyzyjnie. – W obrazie tomografii płuc osób zakażonych COVID-19 często widoczne są zmiany o niejednorodnym zagęszczeniu, zmiany śródmiąższowe (głównie pogrubienie przegród międzyzrazikowych i śródrazikowych) oraz obraz matowej szyby. HRCT płuc jest jedną z podstawowych metod oceny powikłań w płucach pacjenta po przebytym koronawirusie – wyjaśniają specjaliści Medhouse Diagnostyka. Kontrolne badanie w tomografem komputerowym daje możliwość monitorowania efektów leczenia, ocenę regresji zmian zapalnych w płucach. Badanie TK jest metodą o bardzo wysokiej czułości, a przy tym bezpieczną dla pacjenta. Zdecydowanymi zaletami TK są krótki czas badania i brak inwazyjności. W ten sposób diagnozowani mogą być również pacjenci, którzy mają wszczepione urządzenia medyczne – np. rozruszniki serca. Jedynym przeciwwskazaniem dla badania TK pod kątem zmian w płucach może być ciąża u pacjentki.

 

foto:

Badanie HRCT płuc. Przekrój poprzeczny. Zdjęcie przedstawia prawidłowy obraz płuc 

 

 

Kolki_gazetka
Jak pomóc dziecku przy kolce?

Jednym z problemów, z którymi często muszą się zmierzyć rodzice niemowlaków, są kolki. Jakie są sposoby, aby pomóc przy takich dolegliwościach? Pytamy o to Stanisławę Majzner z Centrum Medycznego Medhouse, położną z wieloletnim doświadczeniem. 

 

Red. Starsi często podkreślają, że kolki zależą od diety matki. To prawda?

Stanisława Majzner. Każdy z nas ma inne usposobienie i potrzeby, a maluchy też takie są. Od kilku lat nie stosuje się już diety matki karmiącej. Są noworodki, przy których mama może jeść praktycznie wszystko i nic się nie dzieje maluszkowi, ale bywa tak, że dziecko ma bardzo wrażliwy układ pokarmowy, co może powodować niedyspozycje jelitowe. Nie wszystko jednak należy sklasyfikować jako kolkę. U małego dziecka układ pokarmowy jest niedojrzały. Takie kłopoty mogą być np. pierwszym objawem alergii pokarmowej i wtedy dieta matki bogata w nabiał może mieć wpływ na kolki.

 

Kolka to, czy nie kolka? Oto jest pytanie…

Musimy rozróżnić, czy dolegliwości nie mają związku np. z przejedzeniem dziecka lub nieprawidłowym sposobem przystawiania do piersi lub butelki, bo dziecko może nałykać się powietrza. Z doświadczenia wiem, że należy poświęcić dużo czasu: usiąść przy mamie, zobaczyć jak karmi, skorygować dostawianie do piersi. Jest kilka zasad, które określają, czy mamy do czynienia z kolką. Dziecko płacze praktycznie o tej samej porze. Przychodzi np. godzina 15.00 i dziecko zaczyna płakać. Płacz trwa jakiś czas (nawet do kilku godzin) i  dziecko przestaje płakać. To musi się powtarzać kilka razy w tygodniu. Dziecko normalnie przybiera na wadze, a przy innych niedyspozycjach już niekoniecznie.

 

Jeśli już kolka faktycznie się pojawi, co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Należy poszukać  jej przyczyny. Jeśli już wykluczymy ewentualny wpływ diety nabiałowej, musimy mieć świadomość, że wszelka nerwowość rodziców także  może mieć na to wpływ. Dziecko jest gąbką, która chłonie nasze emocje – strach, niepewność, złość. Dziecko płacze, bo nie może inaczej powiedzieć mamie „nie denerwuj się, bo mnie to też denerwuje”. Wtedy warto, aby dziecko brał na ręce ten z rodziców, który jest spokojniejszy, żeby utulić, ukołysać. Warto przyzwyczajać dziecko do odbijania po jedzeniu, wtedy dziecko można położyć i często spokojnie zasypia. Cenne jest też robienie przerw przy karmieniu, aby do mózgu dziecka doszła wiadomość o sytości. Pomocne są masaże brzuszka i ogrzewanie ciepłą pieluchą lub ekologicznym termoforem, aby uwolnić “bączki”. Wspomagająco można stosować środki farmakologiczne z simetikonem lub dimetikonem, które nie wchłaniają się z układu pokarmowego, a ułatwiają uwalnianie powietrza.

Strona używa plików cookies w celach wymienionych w Polityce Prywatności. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.