Tomograf komputerowy Wodzisław Śląski – badanie

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa (TK) jest badaniem obrazowym wykorzystującym promieniowanie jonizujące. Tomograf pozwala m.in.: skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości (np. zmiany nowotworowe), lepiej zorientować się w budowie i położeniu narządów czy guzów, które mają być operowane, monitorować postępy leczenia i stan pacjenta […]