Tomografia komputerowa

Używany potocznie slogan: „medycyna może czynić cuda” nabiera nowego znaczenia wobec postępów techniki. W coraz większym stopniu za rozwój medycyny odpowiadają bowiem ultranowoczesne aparaty. Również te, które pozwalają na skuteczną i szybką diagnostykę. Jednym z nich jest tomograf komputerowy. Jak działa tomograf Tomografia komputerowa, zwana skrótowo TK, to badanie wykorzystujące podobną technologię do zdjęcia rentgenowskiego, […]