Tomograf komputerowy Wodzisław Śląski – badanie

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa (TK) jest badaniem obrazowym wykorzystującym promieniowanie jonizujące. Tomograf pozwala m.in.: skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości (np. zmiany nowotworowe), lepiej zorientować się w budowie i położeniu narządów czy guzów, które mają być operowane, monitorować postępy leczenia i stan pacjenta […]

Tomograf Komputerowy

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa – zwana skrótowo TK lub po prostu tomografem – jest badaniem obrazowym wykorzystującym podobną technologię, co zdjęcia rentgenowskie, jednak znacznie bardziej zaawansowanym. Budowa i działanie TK Urządzenie do tomografii komputerowej składa się zasadniczo z ruchomego stołu, na […]

Angio-TK, czyli tomografia komputerowa naczyń krwionośnych

Angio-TK jest nieinwazyjnym badaniem radiologicznym pozwalającym na ocenę stanu naczyń krwionośnych. Tomografia komputerowa naczyń krwionośnych może być stosowana w praktycznie wszystkich obszarach ciała. Badanie wykonuje się po dożylnym podaniu kontrastu (środka kontrastowego, cieniującego), co umożliwia uzyskanie dokładnych obrazów naczyń. Środek cieniujący wstrzykuje się dożylnie przez wenflon (cewnik naczyniowy). Obraz obserwowany jest na ekranie aparatu rentgenowskiego. […]