Dajemy z siebie 100 procent…

Dajemy z siebie 100 procent, ale czasem obrywamy W Rejestracji Centrum Medycznego MEDHOUSE Kariną Króliczek rozmawiamy o doświadczeniach w organizacji i prowadzeniu punktu szczepień, sposobach na szybką rejestrację w MEDHOUSE i potrzebach pacjentów. Sporo pracy w ostatnich miesiącach zajął pani punkt szczepień powszechnych. Czy teraz, patrząc z perspektywy czasu, było to ciekawe doświadczenie? Coś panią […]