Kontrast w badaniu rezonansem magnetycznym

Mechanizm działania kontrastu w badaniach obrazowych polega na gromadzeniu się środka kontrastującego w tkance poddanej badaniu. Celem jest tu zwiększenie precyzji uzyskanych wyników badań – a tym samym dokładniejsze pokazanie ewentualnych zmian, nieprawidłowości w tkankach czy narządach. W przypadku badań rezonansem magnetycznym (RM) środki kontrastujące to preparaty posiadające właściwości paramagnetyczne. Czemu służy kontrast w rezonansie […]

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Rezonans magnetyczny (RM) to nieinwazyjne i bezbolesne badanie z zakresu diagnostyki obrazowej, wykorzystujące pole magnetyczne oraz fale radiowe do uzyskania obrazów tkanek. Rezonans magnetyczny kręgosłupa pozwala na ocenę elementów kostnych tego obszaru, jego tkanek miękkich oraz rdzenia kręgowego. RM umożliwia także dokładny wgląd do wnętrza rdzenia kręgowego. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie m.in. zmian zapalnych, […]

Badanie rezonansem magnetycznym

Do skutecznego leczenia niezbędna jest szybka i prawidłowa diagnoza. Umożliwia ją m.in. nowoczesny rezonans magnetyczny, jaki od ponad roku służy pacjentom pracowni diagnostycznej Centrum Medycznego MEDHOUSE w Wodzisławiu Śl. Precyzyjność badań prowadzonych tym urządzeniem pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian chorobowych (np. nowotworowych). W połączeniu z odpowiednią metodą leczenia daje to pacjentom dużo większe szanse […]