Tomograf komputerowy Wodzisław Śląski – badanie

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa – zwana skrótowo TK lub po prostu tomografem – jest badaniem obrazowym wykorzystującym podobną technologię, co zdjęcia rentgenowskie, jednak znacznie bardziej zaawansowanym. Tomograf pozwala m.in.: skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości (np. zmiany nowotworowe), wykryć wady rozwojowe u dzieci, […]

Rezonans magnetyczny Wodzisław Śląski – przebieg badania, zastosowanie

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM lub MRI – magnetic resonance imaging) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, naczyń krwionośnych). Przebieg badania RM zaczyna się od położenia osoby badanej na ruchomym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającej tunel maszyny […]

Rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny (RM) głowy przedstawia dokładne obrazy struktur ośrodkowego układu nerwowego – pozwala zatem niejako „zajrzeć do środka” głowy. Badanie wykonuje się w celu ustalenia przyczyny dolegliwości, np.: po wypadku lub urazie. RM głowy wykorzystywany jest m.in. w diagnostyce choroby Alzheimera, wstrząśnienia mózgu, stwardnienia rozsianego, nowotworu mózgu. Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny głowy – wskazania […]

Kontrast w badaniu rezonansem magnetycznym

Mechanizm działania kontrastu w badaniach obrazowych polega na gromadzeniu się środka kontrastującego w tkance poddanej badaniu. Celem jest tu zwiększenie precyzji uzyskanych wyników badań – a tym samym dokładniejsze pokazanie ewentualnych zmian, nieprawidłowości w tkankach czy narządach. W przypadku badań rezonansem magnetycznym (RM) środki kontrastujące to preparaty posiadające właściwości paramagnetyczne. Czemu służy kontrast w rezonansie […]