Tomograf komputerowy Wodzisław Śląski – badanie

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa (TK) jest badaniem obrazowym wykorzystującym promieniowanie jonizujące. Tomograf pozwala m.in.: skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości (np. zmiany nowotworowe), lepiej zorientować się w budowie i położeniu narządów czy guzów, które mają być operowane, monitorować postępy leczenia i stan pacjenta […]

Rezonans magnetyczny Wodzisław Śląski – przebieg badania, zastosowanie

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM lub MRI) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, naczyń krwionośnych). Przebieg badania RM zaczyna się od położenia osoby badanej na ruchomym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającej tunel maszyny – skanera MRI. Aparat […]

Rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny (RM) głowy przedstawia dokładne obrazy struktur ośrodkowego układu nerwowego – pozwala zatem niejako „zajrzeć do środka” głowy. Badanie wykonuje się w celu ustalenia przyczyny dolegliwości, np.: po wypadku lub urazie. RM głowy wykorzystywany jest m.in. w diagnostyce choroby Alzheimera, wstrząśnienia mózgu, stwardnienia rozsianego, nowotworu mózgu. Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny głowy – wskazania […]

Kontrast w badaniu rezonansem magnetycznym

Mechanizm działania kontrastu w badaniach obrazowych polega na gromadzeniu się środka kontrastującego w tkance poddanej badaniu. Celem jest tu zwiększenie precyzji uzyskanych wyników badań – a tym samym dokładniejsze pokazanie ewentualnych zmian, nieprawidłowości w tkankach czy narządach. W przypadku badań rezonansem magnetycznym (RM) środki kontrastujące to preparaty posiadające właściwości paramagnetyczne. Czemu służy kontrast w rezonansie […]