Rezonans magnetyczny Wodzisław Śląski – przebieg badania, zastosowanie

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM lub MRI) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, naczyń krwionośnych). Przebieg badania RM zaczyna się od położenia osoby badanej na ruchomym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającej tunel maszyny – skanera MRI. Aparat […]

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Rezonans magnetyczny (RM) to nieinwazyjne i bezbolesne badanie z zakresu diagnostyki obrazowej, wykorzystujące pole magnetyczne oraz fale radiowe do uzyskania obrazów tkanek. Rezonans magnetyczny kręgosłupa pozwala na ocenę elementów kostnych tego obszaru, jego tkanek miękkich oraz rdzenia kręgowego. RM umożliwia także dokładny wgląd do wnętrza rdzenia kręgowego. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie m.in. zmian zapalnych, […]