Rezonans magnetyczny Wodzisław Śląski – przebieg badania, zastosowanie

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM lub MRI) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, naczyń krwionośnych). Przebieg badania RM zaczyna się od położenia osoby badanej na ruchomym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającej tunel maszyny – skanera MRI. Aparat […]

Rezonans magnetyczny głowy

Rezonans magnetyczny (RM) głowy przedstawia dokładne obrazy struktur ośrodkowego układu nerwowego – pozwala zatem niejako „zajrzeć do środka” głowy. Badanie wykonuje się w celu ustalenia przyczyny dolegliwości, np.: po wypadku lub urazie. RM głowy wykorzystywany jest m.in. w diagnostyce choroby Alzheimera, wstrząśnienia mózgu, stwardnienia rozsianego, nowotworu mózgu. Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny głowy – wskazania […]