Rezonans magnetyczny Wodzisław Śląski – przebieg badania, zastosowanie

Rezonans magnetyczny (w skrócie RM lub MRI) jest jedną z technik diagnostyki obrazowej stosowanej w medycynie. Umożliwia w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu (kości, tkanek miękkich, mózgu, serca, naczyń krwionośnych). Przebieg badania RM zaczyna się od położenia osoby badanej na ruchomym stole, który następnie wsuwany jest do przypominającej tunel maszyny – skanera MRI. Aparat […]