Okresowe badania lekarskie

Każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, ma obowiązek wykonania badania z zakresu medycyny pracy (okresowe, wstępne i kontrolne). Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego. Kiedy należy zgłosić się na badania okresowe? Nim rozpoczniemy wykonywanie pracy w nowym miejscu lub na nowym stanowisku, powinniśmy wykonać badania […]