Audiometria

Audiometria tonalna to badanie słuchu, które umożliwia określenie progu słyszenia dźwięków – tym samym zdiagnozowanie rodzaju i stopnia ubytku słuchu. Diagnostykę w tym zakresie przeprowadza się w ramach badań przesiewowych, na zlecenie lekarza laryngologa (podejrzewającego zmiany chorobowe u pacjenta) lub lekarza medycyny pracy (szczególnie tam, gdzie pracownicy narażeni są na silny hałas). Chcesz sprawdzić jakość […]

Badania profilaktyczne w pracy

Każdy, kto podejmuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, winien zgłosić się na badania kwalifikacyjne (wstępne) wykonane przez lekarza medycyny pracy. Obowiązek dopilnowania tego leży po stronie pracodawcy. Badanie lekarskie do pracy przeprowadzane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Niezależnie od badań wstępnych, pracownicy zobowiązani są również do wykonania badań okresowych i kontrolnych. […]