Podaruj Babci i Dziadkowi zdrowie

Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień Dziadka (22 stycznia) – to szczególne święta, które zwracają nasze myśli i uczucia w stronę tak bliskich nam osób. Rola Babci i Dziadka w wychowaniu bywa nie do przecenienia. Trudno rozstrzygnąć, kim (w szerokim tego słowa rozumieniu) bylibyśmy dziś, gdyby nie ich troska, pomoc udzielana w dzieciństwie i później, […]