Tomograf komputerowy Wodzisław Śląski – badanie

Tomografia komputerowa to nowoczesne narzędzie diagnostyczne pozwalające w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych organizmu. Tomografia komputerowa (TK) jest badaniem obrazowym wykorzystującym promieniowanie jonizujące. Tomograf pozwala m.in.: skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości (np. zmiany nowotworowe), lepiej zorientować się w budowie i położeniu narządów czy guzów, które mają być operowane, monitorować postępy leczenia i stan pacjenta […]

Tomografia komputerowa

Używany potocznie slogan: „medycyna może czynić cuda” nabiera nowego znaczenia wobec postępów techniki. W coraz większym stopniu za rozwój medycyny odpowiadają bowiem ultranowoczesne aparaty. Również te, które pozwalają na skuteczną i szybką diagnostykę. Jednym z nich jest tomograf komputerowy. Jak działa tomograf Tomografia komputerowa, zwana skrótowo TK, to badanie wykorzystujące podobną technologię do zdjęcia rentgenowskiego, […]