REJESTRACJA W CENTRUM MEDYCZNYM MEDHOUSE

Dokładamy wszelkich starań, by umożliwić Naszym Pacjentom sprawne umawianie się na wizytę lekarską lub zabiegi. W tym celu zatrudniamy liczny zespół osób rejestrujących – osobiście oraz za pośrednictwem nowatorskiego w systemie ochrony zdrowia call center.

FAQ - Najczęstsze pytania pacjentów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, w ostatnim czasie zwiększyliśmy obsadę rejestracji – zarówno w naszych przychodniach, jak i wspólnym dla całego Centrum Medycznego call center. Mimo tych działań, niestety zdarzają się sytuacje, kiedy jednocześnie usiłuje skontaktować się z nami telefonicznie nawet kilkadziesiąt osób. Oczywistym jest, że w takich okolicznościach wydłuża się czas oczekiwania na połączenie.

Należy zaznaczyć, iż pacjenci telefonują do nas nie tylko, by zarejestrować wizytę, ale również z innych ważnych dla nich powodów – na przykład, by otrzymać kod do recepty czy zlecenia, uzyskać niezbędną informację itd.

Każdy Pacjent jest dla nas ważny i traktowany z należnym mu szacunkiem – służą temu wdrożone przez CM Medhouse odpowiednie procedury. Oznacza to konieczność poświęcenia zgłaszającej się osobie tyle czasu, ile w jej indywidualnym przypadku jest to potrzebne

Z uwagi na skalę działalności prowadzonej przez CM Medhouse (blisko 30 gabinetów specjalistycznych, w tym poradnie pediatryczne i lekarzy medycyny rodzinnej POZ, ok. 70 specjalistów, gabinety zabiegowe, pracownie diagnostyczne – RTG, USG, TK, RM), obsługujemy bardzo liczne i stale poszerzające się grono pacjentów z całego regionu. Pacjenci kontaktują się z nami codziennie od godzin porannych do wieczornych.

W przypadku długotrwałego oczekiwania na połączenie, czasem niestety dochodzi do automatycznego przerwania kontaktu telefonicznego. Pragniemy podkreślić, iż – jak wykazały jednoznacznie nasze analizy – za tego rodzaju rozłączenia w przygniatającej większości przypadków odpowiada operator telekomunikacyjny i uwarunkowania techniczne stosowane przez dostawców połączeń. Niestety CM Medhouse nie ma wpływu na rozwiązania techniczne stosowane przez podmioty zewnętrzne.

Do rozłączania się długotrwałych połączeń oczekujących dochodzi najczęściej w „godzinach szczytu” osób zgłaszających się do rejestracji telefonicznej, czyli rano. Aby uniknąć podobnych – niezależnych od nas – problemów, niewątpliwie korzystne będzie nawiązywanie kontaktu telefonicznego w godzinach innych niż poranne.

 

W przypadku rejestracji pacjentów na dany dzień, zapisujemy na wizyty lekarskie od godziny 8:00 – bezpośrednio w rejestracji przychodni oraz telefonicznie poprzez call center (nie ma więc konieczności osobistego zgłoszenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych).

Obiektywne ograniczenia możliwości przyjęć powodują, że pula dostępnych miejsc na dany dzień zwykle wyczerpuje się już w godzinach porannych – część pacjentów pragnących uzyskać konsultację lekarską tego samego dnia ustawia się w kolejce już na długo przed rozpoczęciem pracy rejestracji, natomiast pozostałe miejsca rejestrowane są telefonicznie po godzinie 8:00.

Równolegle do tego istnieje także możliwość zapisania się do kolejki oczekujących na konsultację lekarską, nie mniej jednak ilość osób korzystających z tej formy rejestracji jest na tyle znaczna, że nieuchronnie pociąga to za sobą wydłużenie kolejki, czasem nawet o kilkanaście dni. Z opcji tej korzysta pacjenci, których stan zdrowia w praktyce nie wymaga pilnych konsultacji lekarskich.

Rejestratorki rzetelnie informują, iż jeśli stan zdrowia wyklucza możliwość długotrwałego oczekiwania na wizytę, pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej danego dnia. W takim przypadku jednak muszą – podobnie jak inni oczekujący – zająć miejsce w kolejce formującej się przed godziną otwarcia rejestracji POZ (8:00) lub telefonować na call center po godzinie 8:00. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ilość zgłaszających się pacjentów przerasta możliwości przyjęć lekarzy rodzinnych pracujących tego dnia.

W takim przypadku można podjąć analogiczną próbę następnego dnia, ewentualnie skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ (w godzinach popołudniowych, w placówkach do tego wyznaczonych, np. szpitalu w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51) – bowiem każdemu ubezpieczonemu gwarantują to odpowiednie przepisy prawa. Niezależnie od tego istnieje również możliwość skorzystania z Weekendowej Opieki Medycznej (WOM), podkreślić jednak należy, iż ten rodzaj świadczeń medycznych (lekarskich oraz pielęgniarskich) pozostaje zupełnie odrębny od POZ i oferowany jest na warunkach komercyjnych.

Niestety zdarzające się kumulacje zgłoszeń w sposób oczywisty skutkują tworzeniem się w pewnych okresach dnia kolejki oczekujących na połączenie. Zjawisko to najczęściej występuje w godzinach porannych. Dlatego – jeśli potrzeba rejestracji lub uzyskania informacji nie ma charakteru pilnego – warto rozważyć kontakt telefoniczny z pominięciem „godzin szczytu” pracy rejestracji, na przykład około południa lub w godzinach wieczornych (tj. 18:00-20:00).

Rejestrujemy wszystkich pacjentów, których danego dnia mogą przyjąć lekarze specjaliści.

Czas pracy lekarzy (niezależnie od placówki, w której pracują) jest ograniczony. Podobnie ograniczona jest ilość pacjentów, jakich lekarz jest w stanie przyjąć danego dnia.

 

W przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) możliwości przyjmowania pacjentów w dużej mierze stanowią pochodną norm wyznaczonych przez NFZ oraz przepisów, które muszą być przez podmioty medyczne przestrzegane (np. norm czasu pracy lekarzy, ilości deklaracji przyjmowanych przez lekarza).

W odniesieniu do standardów funkcjonowania POZ w systemie opieki zdrowotnej z pewnością wszyscy życzylibyśmy sobie poprawy. Dotyczy to również – a może zwłaszcza – zwiększenia ilości lekarzy. Rozwiązałoby to skutecznie problem długich kolejek pacjentów oczekujących na wizytę i zapewniłoby każdemu otrzymanie pomocy medycznej w czasie zdecydowanie krótszym, niż to ma miejsce obecnie. Niedostateczna ilość lekarzy (w Polsce jest ich średnio dwukrotnie mniej niż na przykład u naszych południowych sąsiadów) dotyka praktycznie wszystkie placówki medyczne w naszym kraju.  

Wszyscy obarczeni jesteśmy problemami dnia codziennego – tak poważnymi, że zwykle nie pozostawia to czasu na zagłębianie się w zawiłości problematyki służby zdrowia. Dlatego rozumiemy oczywiście stres i frustrację naszych Pacjentów, którzy – mimo choroby (własnej lub dziecka) – nie mogą zarejestrować się do specjalisty na dany dzień. Niewątpliwie warto jednak pamiętać, gdzie w systemie opieki zdrowotnej tkwi faktyczne źródło problemów, z jakimi niejednokrotnie borykają się nasi Pacjenci.

 

ZASADY REJESTRACJI

CELEM nadrzędnym rejestracji jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej dostępności do lekarzy specjalistów, zabiegów medycznych, a także dostosowanie form rejestracji do potrzeb pacjentów. W skrócie oznacza to dbałość o zapewnienie wysokiej jakości obsługi pacjentów oraz udzielanych im świadczeń.

Pacjenci mogą zarejestrować się:

  • osobiście,

  • telefonicznie,

  • elektronicznie za pomocą poczty e-mail,

  • za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej.

Zarejestrować wizytę u lekarza można...

ZASADY OGÓLNE

Ustalanie terminu wizyty dokonuje się wspólnie z pacjentem. Termin uzależniony jest od możliwości jego przyjęcia przez lekarza – zwłaszcza liczby osób chcących skorzystać z wizyty danego dnia.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty pracownicy rejestracji informują pacjenta. Również pacjent, jeśli nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, powinien o tym poinformować rejestrację. Dzięki temu wolny termin będzie mógł być wykorzystany przez innego pacjenta.

Pacjenci rejestrowani są i przyjmowani na wizytę lub teleporadę wg. kolejności zgłoszeń.

W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki. W takich przypadkach należy przede wszystkim wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112).

Wizyty domowe realizowane są codziennie według grafiku pracy lekarzy.

O wskazaniach do wizyty domowej decyduje lekarz. Zgłoszenie wizyty odbywa się w rejestracji osobiście lub telefonicznie.

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna pacjentów jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00 (lekarze POZ) oraz 7:00 – 20:00 (w odniesieniu do lekarzy przyjmujących prywatnie).

Aby zapewnić pacjentom jak największą możliwość zapisu na wizytę, w jednym czasie mogą być odebrane przez pracowników call center 3-4 połączenia, natomiast pozostałe są automatycznie umieszczane w kolejce oczekujących (z odpowiednim komunikatem głosowym informującym o miejscu w kolejce).

Innego typu rozmowy (np. telefony lekarzy udzielających teleporad) nie blokują dostępności call center. 

Wszystkie połączenia telefoniczne spełniają wymogi dotyczące ochrony wrażliwych danych osobowych. Personel przyjmujący telefony (zgłoszenia) zapewnia każdej osobie warunki pełnej dyskrecji i poufności.

Kontakt elektroniczny

Aby ułatwić rejestrację, pacjentom został udostępniony kontakt elektroniczny (mailowy). Służy temu formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie głównej www.medhouse.pl

W przypadku, gdy pacjent kontaktuje się z przychodnią za pośrednictwem formularza, pracownik rejestracji – po odczytaniu informacji/zgłoszenia – oddzwania do pacjenta i wspólnie z nim ustala dogodny termin wizyty.

Rejestracja osobista

Rejestracja osobista (bezpośrednio w przychodni) jest dostępna w godzinach otwarcia przychodni: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 20.00.

Pacjent, który zostaje zarejestrowany osobiście, otrzymuje informację na piśmie (na odpowiedniej karteczce) dotyczącą terminu wizyty.

 

Rejestracja przez osoby trzecie

Pacjent ma prawo być zarejestrowany na wizytę za pośrednictwem osoby trzeciej – zarówno telefonicznie, jak i bezpośrednio. W takiej sytuacji pracownik rejestracji przekazuje tej osobie informację o dacie i godzinie wizyty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

C.M. Medhouse (centrala)
Adres: ul. Radlińska 68,
44-286 Wodzisław Śląski

C.M. Medhouse (oddział)
Adres: ul. Harcerska 1B (galeria "Gwarek")
44-335 Jastrzębie-Zdrój

C.M. Medhouse (oddział)
Adres: ul. Wyzwolenia 73,
44-321 Marklowice

medhouse-siedziba.jpg
DSC_1117-scaled.jpg
DSC_8980-scaled.jpg
Rejestracja
Rejestracja NFZ: +48 (32) 459 10 10
Rejestracja wizyty prywatne: +48 (32) 459 10 15
Rejestracja e-mail: rejestracja@medhouse.pl
Godziny otwarcia
Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Wodzisław Śląski

Marklowice

Laboratorium:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 12:00 (Wodzisław Śl.)
Znajdź swojego lekarza lub wyszukaj poradnię:
STREFA PACJENTA
STREFA PRACODAWCY
Poznaj nasze poradnie specjalistyczne
Kardiolog
Kardiolog
Pediatra
Pediatra
Ortopeda
Ginekolog
Okulista
14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

FAQ

Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne
Innowacyjność
i wyjątkowość
Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów
FAQ - Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

Aktualności z naszego bloga
Komunikat: Ochrona danych osobowych

Komunikat: Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT Ochrona danych osobowych. Z przykrością informujemy, że nasz kontrahent ALAB laboratoria sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2023…
Zabieg "strzelającego palca"

Zabieg "strzelającego palca"

„Palec strzelający” (wobec schorzenia używane bywają również inne, podobnie brzmiące nazwy) oznacza zapalenie pochewki otaczającej ścięgna palca ręki. Skutkuje to…
Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszak powstaje, gdy złuszczające się komórki naskórka blokują kanalik wyprowadzający gruczołu łojowego. W efekcie łój gromadzi się wewnątrz gruczołu, gęstnieje…
Testy pomagają sprawdzić, czy mieliśmy koronawirusa

Sporo słyszy się ostatnio o oddawaniu osocza krwi przez osoby, które przeszły koronawirusa, w celu leczenia chorych na COVID-19. Osocze zawiera przeciwciała pomocne w walce z wirusem. Pozwalają one także określić, czy przeszliśmy już chorobę. Opowiedziała nam o tym pielęgniarka Joanna Ptaszyńska z laboratorium Medhouse. 

 

Red. Przeciwciała to pozostałość po wirusie w organizmie. Jakie testy pozwalają je sprawdzić?

Joanna Ptaszyńska. W naszym punkcie pobrań Medhouse codziennie od godz. 7.00 do 15.00  pobieramy krew na obecność przeciwciał koronawirusa. Testy te wykonywane są metodą Elisa, czyli z osocza. Przeciwciała powstają w organizmie po kontakcie z wirusem i podczas zachorowania. Są ich dwie klasy: IGG oraz IGM. IGG to przeciwciała późnej fazy zapalnej i one z reguły wytwarzają się między 11 a 14 dniem od wystąpienia objawów. Najlepszy wynik można uzyskać w 14 dniu. Nie wiemy jednak, ile te przeciwciała utrzymują się w organizmie, bo badania nad tym zagadnieniem są na razie na wczesnym etapie. Z kolei przeciwciała IGM to przeciwciała wczesnej fazy zapalnej. Pojawiają się one między 7 a 10 dniem od wystąpienia objawów, a najbardziej wiarygodny dzień to 8 doba. Nie jest to metoda pozwalająca na uzyskanie 100-proc. pewności wyniku, jednak obecnie jest najpewniejsza. 

 

Wykonujecie sporo testów na obecność koronawirusa? 

To tzw. testy PCR. Obecnie, kiedy społeczeństwo oswoiło się już z chorobą, tych testów wykonuje się mniej, po kilka dziennie. Był okres, kiedy pracodawcy w Czechach wymagali przedstawienia negatywnego wyniku, a wtedy było bardzo wiele osób do pobrania wymazu. Teraz zniesiono już ten obowiązek, ale zdarzają się natomiast pracownicy z Ukrainy, Mołdawii, którzy przyjmują się do pracy w Polsce i pracodawcy wymagają przedstawienia ujemnego wyniku. Jest też grupa osób, które wyjeżdżają np. do sanatorium i chcą mieć pewność, że nie zarażą tam innych pensjonariuszy.

 

A jak wykonuje się testy na obecność koronawirusa, które także można prywatnie wykonać w laboratorium Medhouse?

Na podstawie przygotowanej listy pacjentów zapisanych na testy przygotowujemy dzień wcześniej opisane probówki. Pacjent zazwyczaj podjeżdża autem na daną godzinę i otwiera okno. Personel medyczny jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej. Weryfikujemy dane pacjenta i pobieramy wymaz. Obecnie jest to wymaz zarówno z nosa, jak i z gardła. Dla pacjenta w tym momencie kończy się konieczność kontaktu z personelem medycznym. Próbki przekazywane są do laboratorium w Katowicach, a pacjent po 24 godzinach od zawiezienia próbki może poznać wynik, dzięki indywidualnemu kodowi, który należy wprowadzić na stronie internetowej. Potwierdzenie zapłaty przychodzi na adres mailowy. 

 

Sprawdź zmiany w płucach po przebytym koronawirusie

Jak bezpiecznie sprawdzić ewentualne zmiany w płucach po zakażeniu SARS-CoV-2? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także tych, które przeszły zarażenie koronawirusem bezobjawowo. Odpowiedzią jest diagnostyka tomografem komputerowym. 

 

Na Śląsku zakażenie koronawirusem przeszło już 23 412 osób (według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na dzień 5 października 2020r.). Wyzdrowiało dotychczas 21 213 osób, a wśród nich było bardzo wielu mieszkańców regionu, którzy nie mieli żadnych objawów, albo lekkie objawy. Według doniesień naukowych, koronawirus może pozostawiać uszkodzenia w płucach, które dają o sobie znać dopiero po czasie. Dlatego warto sprawdzić, jak wyglądają nasze płuca. Zdjęcie rentgenowskie nie zawsze jednak może dać tak dokładny obraz, jak inne metody zaglądania w głąb organizmu. – Doskonałą metodą do oceny zmian po przebytej chorobie COVID-19 jest tomografia komputerowa płuc wysokiej rozdzielczości (HRCT). Badanie to wykonuje się bez podania środka kontrastowego – informują eksperci Medhouse Diagnostyka. 

 

Czego można się zatem spodziewać w płucach po przebyciu COVID-19? Diagnosta potrafi dostrzec do dość precyzyjnie. – W obrazie tomografii płuc osób zakażonych COVID-19 często widoczne są zmiany o niejednorodnym zagęszczeniu, zmiany śródmiąższowe (głównie pogrubienie przegród międzyzrazikowych i śródrazikowych) oraz obraz matowej szyby. HRCT płuc jest jedną z podstawowych metod oceny powikłań w płucach pacjenta po przebytym koronawirusie – wyjaśniają specjaliści Medhouse Diagnostyka. Kontrolne badanie w tomografem komputerowym daje możliwość monitorowania efektów leczenia, ocenę regresji zmian zapalnych w płucach. Badanie TK jest metodą o bardzo wysokiej czułości, a przy tym bezpieczną dla pacjenta. Zdecydowanymi zaletami TK są krótki czas badania i brak inwazyjności. W ten sposób diagnozowani mogą być również pacjenci, którzy mają wszczepione urządzenia medyczne – np. rozruszniki serca. Jedynym przeciwwskazaniem dla badania TK pod kątem zmian w płucach może być ciąża u pacjentki.

 

foto:

Badanie HRCT płuc. Przekrój poprzeczny. Zdjęcie przedstawia prawidłowy obraz płuc 

 

 

Kolki_gazetka
Jak pomóc dziecku przy kolce?

Jednym z problemów, z którymi często muszą się zmierzyć rodzice niemowlaków, są kolki. Jakie są sposoby, aby pomóc przy takich dolegliwościach? Pytamy o to Stanisławę Majzner z Centrum Medycznego Medhouse, położną z wieloletnim doświadczeniem. 

 

Red. Starsi często podkreślają, że kolki zależą od diety matki. To prawda?

Stanisława Majzner. Każdy z nas ma inne usposobienie i potrzeby, a maluchy też takie są. Od kilku lat nie stosuje się już diety matki karmiącej. Są noworodki, przy których mama może jeść praktycznie wszystko i nic się nie dzieje maluszkowi, ale bywa tak, że dziecko ma bardzo wrażliwy układ pokarmowy, co może powodować niedyspozycje jelitowe. Nie wszystko jednak należy sklasyfikować jako kolkę. U małego dziecka układ pokarmowy jest niedojrzały. Takie kłopoty mogą być np. pierwszym objawem alergii pokarmowej i wtedy dieta matki bogata w nabiał może mieć wpływ na kolki.

 

Kolka to, czy nie kolka? Oto jest pytanie…

Musimy rozróżnić, czy dolegliwości nie mają związku np. z przejedzeniem dziecka lub nieprawidłowym sposobem przystawiania do piersi lub butelki, bo dziecko może nałykać się powietrza. Z doświadczenia wiem, że należy poświęcić dużo czasu: usiąść przy mamie, zobaczyć jak karmi, skorygować dostawianie do piersi. Jest kilka zasad, które określają, czy mamy do czynienia z kolką. Dziecko płacze praktycznie o tej samej porze. Przychodzi np. godzina 15.00 i dziecko zaczyna płakać. Płacz trwa jakiś czas (nawet do kilku godzin) i  dziecko przestaje płakać. To musi się powtarzać kilka razy w tygodniu. Dziecko normalnie przybiera na wadze, a przy innych niedyspozycjach już niekoniecznie.

 

Jeśli już kolka faktycznie się pojawi, co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Należy poszukać  jej przyczyny. Jeśli już wykluczymy ewentualny wpływ diety nabiałowej, musimy mieć świadomość, że wszelka nerwowość rodziców także  może mieć na to wpływ. Dziecko jest gąbką, która chłonie nasze emocje – strach, niepewność, złość. Dziecko płacze, bo nie może inaczej powiedzieć mamie „nie denerwuj się, bo mnie to też denerwuje”. Wtedy warto, aby dziecko brał na ręce ten z rodziców, który jest spokojniejszy, żeby utulić, ukołysać. Warto przyzwyczajać dziecko do odbijania po jedzeniu, wtedy dziecko można położyć i często spokojnie zasypia. Cenne jest też robienie przerw przy karmieniu, aby do mózgu dziecka doszła wiadomość o sytości. Pomocne są masaże brzuszka i ogrzewanie ciepłą pieluchą lub ekologicznym termoforem, aby uwolnić “bączki”. Wspomagająco można stosować środki farmakologiczne z simetikonem lub dimetikonem, które nie wchłaniają się z układu pokarmowego, a ułatwiają uwalnianie powietrza.

Strona używa plików cookies w celach wymienionych w Polityce Prywatności. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.