Depresja – choroba duszy i ciała

Na depresję cierpi około półtora miliona Polaków (zapewne odsetek ten jest wyższy, ponieważ statystyki zaniża fakt, że wiele osób nie nie ma świadomości problemu i nie szuka pomocy u specjalistów). Szacuje się, że co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w ciągu życia przechodzi co najmniej jeden epizod depresji. Czym depresja różni się od występującego naturalnie smutku, „chandry”, jakie są przyczyny tej choroby, jak się ją leczy…?

Umów się na wizytę

32 459 15 (prywatnie)
32 459 10 10 (NFZ)

Poradnie Medhouse

 • Twoje życie staje się uczuciowo „jałowe”, obojętniejesz na wszystko, co dotąd sprawiało przyjemność i mobilizowało do działania? Nie masz siły wstawać z łóżka, zaniedbujesz swój wygląd, tracisz apetyt? Twój zły nastrój, „chandra”, spadek energii życiowej nie ustępują w miarę upływu czasu, pojawiają się myśli o śmierci, a nawet samobójstwie…? To wyraźne oznaki, że może rozwijać się depresja.

 • Na chorobę tę cierpi około półtora miliona Polaków (zapewne odsetek ten jest wyższy, ponieważ statystyki zaniża fakt, że wiele osób nie nie ma świadomości problemu i nie szuka pomocy u specjalistów).

 • Szacuje się, że co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna w ciągu życia przechodzi co najmniej jeden epizod depresji.

 • Czym depresja różni się od występującego naturalnie smutku, jakie są przyczyny tej choroby, jak się ją leczy…?

Rozpowszechnienie depresji

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy. Jest też najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym.

Depresja występuje w różnych grupach wiekowych. Niestety również wśród dzieci, co w pokoleniach wcześniejszych zdarzało się niebywale rzadko. Odpowiedzialne są za to zmiany zachodzące we współczesnym świecie – swoiste przenoszenie się młodych ludzi do „świata wirtualnego” (nieodłącznych smartfonów, komputerów czy konsoli), ale także osłabianie się więzi rodzinnych, osamotnienie dzieci na skutek coraz większej mobilności ludzi, realnego zaniku wielopokoleniowych domów itd. Wszystko to powoduje, że choroba obejmuje coraz młodsze osoby. Jej tragicznym skutkiem bywają samobójstwa – u osób przed trzydziestym rokiem życia są już one drugą (po wypadkach komunikacyjnych) przyczyną zgonów.

Objawy depresji

…mogą mieć charakter epizodyczny, nawracający lub przewlekły.

To, że dopada nas gorsze samopoczucie, smutek czy ogólne zobojętnienie bynajmniej nie oznacza jeszcze depresji. Wszystko zależy od natężenia objawów oraz czasu ich trwania.

Jak objawia się depresja?

 • Obniżenie nastroju, ogólne zobojętnienie, stopniowa utrata odczuwania przyjemności oraz zdolności do cieszenia się sprawami, które do tej pory były odczuwane jako przyjemne i radosne. Towarzyszy temu czasem rozchwianie emocjonalne, drażliwy nastrój, wybuchanie gniewem lub płaczem bez widocznego powodu.

 • Bierność, utrata energii życiowej, zainteresowań, spowolnienie aktywności – nieraz aż do całkowitego jej zaniechania. Choremu trudno jest wstać z łóżka, nie może wykonać najprostszych czynności, jak ubranie się, mycie, uczesanie, sprzątanie domu, przygotowanie sobie posiłku itp. Zwykle towarzyszy temu przewlekłe uczucie zmęczenia.

 • Myślenie depresyjne – pesymistyczna ocena przyszłości, poczucie beznadziejności, negatywne myślenie o sobie, przekonanie o własnej nieatrakcyjności i niekompetencji. Nawracające oraz długotrwale „przeżuwane” w myślach wspomnienia doznanych porażek, upokorzeń, za które chory obarcza siebie winą. W głębokiej depresji tego rodzaju myśli coraz bardziej „odklejają się” od rzeczywistości i rozwijają się w urojenia depresyjne, czyli przekonania – sprzeczne z oczywistymi faktami i odporne na perswazję ze strony otoczenia – dotyczące poczucia winy, spodziewanych złych wydarzeń, braku jakichkolwiek perspektyw życiowych czy zawodowych.

 • Lęk. Zwykle jest to lęk przewlekły i bezprzedmiotowy – czyli pacjentowi trudno jest określić, czego właściwie się boi. Zdarza się, że nie rozumiejąc źródła lęku, pacjent usiłuje go zracjonalizować – na przykład „lokalizuje” przyczyny w chorobie somatycznej (faktycznej lub urojonej), ewentualnie wiąże go z jakimś dramatycznym wydarzeniu, które może nastąpić.

 • Narastające poczucie utraty sensu życia, rezygnacja, poczucie beznadziejności, pragnienie śmierci lub myśli o targnięciu się na swoje życie. W skrajnych przypadkach pacjent zaczyna nawet wyobrażać sobie, w jaki konkretnie sposób miałby popełnić samobójstwo. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia, pojawienie się tego rodzaju myśli oznacza bezwzględne wskazanie do konsultacji psychiatrycznej, być może nawet zgłoszenie się na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego (Centrum Zdrowia Psychicznego).

Warto zwrócić uwagę, że czynniki wskazane wyżej, jako objawy depresji, stanowić również mogą jej (wtórne) przyczyny. Tym samym pojawia się rodzaj „sprzężenia zwrotnego”, w którym występujący objaw depresji jednocześnie ją utrwala i pogłębia.

Czytaj też:

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

W przebiegu depresji często występują również inne, mniej typowe dolegliwości, obecne w różnych problemach zdrowotnych:

 • Zaburzenie koncentracji uwagi i pamięci.

 • Zaburzenia snu. Zwykle występuje trudność w zasypianiu i utrzymaniu snu. Czasem jednak dzieje się wprost przeciwnie – pacjent jest nadmiernie senny, nie potrafi się rano wybudzić, przysypia w ciągu dnia itd.

 • Zmniejszenie lub utrata apetytu oraz związana z tym utrata masy ciała. Podobnie jak w odniesieniu do zaburzeń snu, zdarza się też tendencja odwrotna, czyli nadmiernie łaknienie, objadanie się (zwłaszcza słodyczami) – w połączeniu z charakterystycznym dla depresji brakiem aktywności fizycznej prowadzi to z kolei do zwiększenia masy ciała.

 • Zmniejszenie popędu seksualnego – brak ochoty na seks i odczuwania z niego przyjemności. Często u podłoża problemu leży charakterystyczne dla depresji poczucie utraty własnej atrakcyjności (jako kobieta czy mężczyzna).

 • U kobiet mogą wystąpić zaburzenia miesiączkowania.

Niejednokrotnie depresji towarzyszy nadużywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych – czyli substancji, które depresję doraźnie łagodzą, a właściwie „maskują” jej dotkliwe objawy.

Czytaj też:

ZABURZENIA LĘKOWE

Przyczyny depresji

…są złożone, wieloczynnikowe. Często wystąpienie depresji wynika z nałożenia się różnych czynników:

 • biologicznych – np. zmiany poziomu neuroprzekaźników w mózgu (to substancje pośredniczące w przekazywaniu informacji pomiędzy komórkami układu nerwowego oraz między neuronami, a mięśniami i gruczołami), choroby przewlekłe;

 • psychologicznych – np. nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, pesymistyczne myślenie, niska samoocena, niezdolność do nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi, osamotnienie, pogorszenie sytuacji zawodowej lub życiowej, przyjmowanie winy za nieszczęśliwe sytuacje, nieustanne wspominanie złych wydarzeń (przeszłych lub spodziewanych). Niekiedy czynniki te mają swoje źródła w dzieciństwie – przeżytych urazach, traumach, błędach wychowawczych rodziców – na przykład „wdrukowane” przekonanie o swojej niemocy i konieczności uległości rodzi poczucie braku wpływu na swoje życie, tzw. „wyuczoną bezradność”, postawę bierności, odkładanie rozwiązania problemów.

Rozpoznanie (diagnoza) depresji

…dokonywane jest na podstawie badania (wywiadu) psychiatrycznego. Pomocniczo wykorzystywane bywają rozmowy z osobami bliskimi pacjenta, którzy bardziej obiektywnie widzą zmiany w jego zachowaniu.

Często depresję diagnozuje się niejako „przy okazji” innych chorób. Dlatego istotna jest tutaj ocena ogólnego stanu zdrowia, które może być przyczyną objawów depresyjnych (np. niedoczynność lub nadczynność tarczycy).

Z uwagi na to, że objawy podobne do depresyjnych niejednokrotnie wynikają z innych zaburzeń psychicznych, ważne jest przeprowadzenie diagnozy w sposób bardziej kompleksowy – wykluczający lub potwierdzający obecność innych problemów zdrowotnych (np. zaburzeń lękowych, nadużywania substancji psychoaktywnych). Objawy depresyjne są typowe dla choroby afektywnej dwubiegunowej, w której przeplatają się one z objawami stanowiącymi swoiste przeciwieństwo depresji, tj. euforyczny, maniakalny nastrój, przecenianie swoich możliwości, ignorowanie zagrożeń, nadmierny optymizm, gwałtownie wzmożona aktywność itd.

W diagnostyce depresji stosuje się również dedykowane tej chorobie kwestionariusze i testy psychologiczne.

Czytaj też:

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

Leczenie depresji

Jeśli objawy depresji utrzymują się przez dłuższy czas, wskazana jest konsultacja psychiatryczna. W przypadku, gdy pojawiają się myśli, a tym bardziej skłonności samobójcze, kontakt z psychiatrą staje się wręcz pilny. W najcięższych przypadkach depresja wymaga nawet hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym.

Celem leczenia jest ustąpienie objawów depresji i przywrócenie funkcjonowania pacjenta do tego sprzed choroby (remisja), a także zapobieganie jej nawrotom.

Podstawowe kierunki terapii wyznacza stosowanie leków przeciwdepresyjnych (farmakoterapia) oraz pomoc o charakterze psychologicznym (psychoterapia). Obie formy leczenia depresji mogą się wzajemnie uzupełniać – dzięki temu terapia ma charakter bardziej kompleksowy, odnoszący się do złożonych czynników wywołujących lub pogłębiających depresję. Wybór metody i sposobu leczenia zależy tutaj nie tylko od lekarza, ale również od preferencji pacjenta.

Farmakoterapia wpływa na poziom neuroprzekaźników w mózgu, dzięki czemu poprawia się nastrój oraz wzmaga aktywność chorego. Podkreślić należy, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają – w przeciwieństwie do alkoholu, czy narkotyków, po które czasem niestety sięgają osoby z depresją. Leczenie takie powinno być prowadzone pod kontrolą psychiatry – leków przeciwdepresyjnych nie można odstawiać bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku poprawy samopoczucia (może to spowodować nawrót depresji).

Psychoterapia polega m.in. na znalezieniu i ograniczeniu wpływu na funkcjonowanie chorego psychospołecznych przyczyn depresji. Dotyczy to na przykład zmiany negatywnego myślenia, nieuzasadnionego obarczania się winą, poprawy relacji międzyludzkich. Psychoterapia zalecana jest szczególnie w łagodnej i umiarkowanej postaci depresji – w postaci ciężkiej bywa nieskuteczna.

Niezależnie od wskazanych form leczenia, pomocna w wychodzeniu z depresji jest tzw. fototerapia, czyli „leczenie światłem” – polega na powtarzalnej ekspozycji na światło o określonym natężeniu. Niemałe znaczenie ma także odpowiednia i w miarę regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ruch na świeżym powietrzu.

Rokowania i powikłania depresji

U znacznej części chorych depresja ustępuje samoistnie po pewnym czasie. Wynika to z ustąpienia przyczyn zaburzenia – biologicznych lub psychospołecznych (np. zachodzących w życiu chorego korzystnych zmian, poprawy sytuacji finansowej, znalezienia satysfakcjonującej pracy itp.). W dużej mierze zależy to od wsparcia osób bliskich. Należy jednak pamiętać, że bierne oczekiwanie na to, że depresja minie sama często okazuje się „pułapką”, bowiem nieleczona choroba równie dobrze może się pogłębiać i prowadzić do szeregu powikłań. Długotrwała depresja pogarsza również ogólną kondycję organizmu, co samo w sobie wpływa niekorzystnie na zdrowie pacjenta.

→ Ważne
• Utrzymuj równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
• Wypoczywaj aktywnie – wysiłek fizyczny pomaga rozładować napięcie i radzić sobie ze stresem, uwalnia w organizmie hormony, których niedobór sprzyja złemu samopoczuciu, zaburzeniom nastroju i apatii.

* Powyższy materiał ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może zastąpić konsultacji medycznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, a także przed zastosowaniem opisanych powyżej metod i produktów, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i/lub zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny, której powinien dokonać lekarz dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań konkretnego pacjenta.

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU REZERWACJI WIZYTY

32 459 10 15

Rejestracja
Rejestracja NFZ: +48 (32) 459 10 10
Rejestracja wizyty prywatne: +48 (32) 459 10 15
Rejestracja e-mail: rejestracja@medhouse.pl
Godziny otwarcia
Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Wodzisław Śląski

Marklowice

Laboratorium:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota: 8:00 – 12:00 (Wodzisław Śl.)
Znajdź swojego lekarza lub wyszukaj poradnię:
STREFA PACJENTA
STREFA PRACODAWCY
Poznaj nasze poradnie specjalistyczne
Kardiolog
Kardiolog
Pediatra
Pediatra
Ortopeda
Ginekolog
Okulista
14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

FAQ

Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

14
LAT DOŚWIADCZENIA
100 000 +
PACJENTÓW
28
GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
70
SPECJALISTÓW
Dlaczego warto leczyć się w Medhouse?
Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne

W Medhouse doskonale wiemy, że szybko
i trafnie postawiona diagnoza ma znaczący
wpływ na dalszy przebieg leczenia
i/lub rekonwalescencji. Nie czekaj na odległe
terminy w ramach NFZ i zyskaj szybką diagnozę
w Medhouse Diagnostyka.

Innowacyjność
i wyjątkowość

W Medhouse postawiliśmy na maksymalne
rozszerzenie możliwości sprzętowych
o unikalne w regionie badania (angio, kardio,
wirtualna kolonoskopia). Pod tym kątem
dobieraliśmy również zespół specjalistów,
którzy potrafią te możliwości w pełni
wykorzystać.

Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów

W Medhouse oprócz krótkich terminów
oczekiwania na badanie i diagnozę, stawiamy
również na komfort naszych pacjentów.
Właśnie dlatego dla wszystkich
zmotoryzowanych udostępniamy przestronny,
wygodny i darmowy parking.

Krótkie terminy oczekiwania na badania diagnostyczne
Innowacyjność
i wyjątkowość
Bezpłatny, przestronny parking dla pacjentów
FAQ - Najczęstsze pytania pacjentów

Laboratorium jest czynne :

w Wodzisławiu Śl. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00

w soboty 8:00 – 12:00

w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00

w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 11:00

 

Do laboratorium nie jest wymagana rejestracja.

Na RTG nie jest wymagana rejestracja.

Dowód osobisty upoważnia do odbioru dokumentów na których znajdują się poufne dane osobowe, które nie mogą trafić w niepowołane ręce, dlatego przy każdym wydaniu wyników, recepty, dokumentów sprawdzamy dowód aby potwierdzić tożsamość odbierającego lub upoważnionego do odbioru.

Wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa, nie mamy pewności czy osoba, która zjawiła się po receptę, czy tez dokumenty jest Matką małoletniego pacjenta. Mają miejsce również sytuacje, kiedy jeden z rodziców ma odebrane prawa do dziecka. Wtedy takie upoważnienie daje nam jasną sytuacje.

Do odebrania jakichkolwiek dokumentów, recept informacji maja tylko i wyłącznie osoby, które zostały upoważnione przez opiekuna prawnego dziecka. Samo powinowactwo z małoletnim pacjentem do niczego go nie upoważnia.

Niestety nie, każda przychodnia NFZ ma podpisaną umowę tylko z jednym Punktem Pobrań, w którym mogą zostać wykonane takie badania na NZF.

Nasza przychodnia w ramach kontraktu z NFZ oferuje jedynie Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Czas oczekiwania na połączenie jest bezpośrednio zależny od ilości osób dzwoniących w tym samym czasie, im więcej osób dzwoni tym dłuższy czas oczekiwania.

Oczekiwanie na wynik badań laboratoryjnych jest zależny od rodzaju badania, podstawowe badania typu morfologia, badanie ogólne moczu są gotowe do 1 dnia roboczego.

Czas oczekiwania na receptę to 2 dni robocze.

Na opis RTG czeka się do 2 tygodni.

Aktualności z naszego bloga
Komunikat: Ochrona danych osobowych

Komunikat: Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT Ochrona danych osobowych. Z przykrością informujemy, że nasz kontrahent ALAB laboratoria sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2023…
Zabieg "strzelającego palca"

Zabieg "strzelającego palca"

„Palec strzelający” (wobec schorzenia używane bywają również inne, podobnie brzmiące nazwy) oznacza zapalenie pochewki otaczającej ścięgna palca ręki. Skutkuje to…
Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszaki - przyczyny występowania, leczenie

Kaszak powstaje, gdy złuszczające się komórki naskórka blokują kanalik wyprowadzający gruczołu łojowego. W efekcie łój gromadzi się wewnątrz gruczołu, gęstnieje…
Testy pomagają sprawdzić, czy mieliśmy koronawirusa

Sporo słyszy się ostatnio o oddawaniu osocza krwi przez osoby, które przeszły koronawirusa, w celu leczenia chorych na COVID-19. Osocze zawiera przeciwciała pomocne w walce z wirusem. Pozwalają one także określić, czy przeszliśmy już chorobę. Opowiedziała nam o tym pielęgniarka Joanna Ptaszyńska z laboratorium Medhouse. 

 

Red. Przeciwciała to pozostałość po wirusie w organizmie. Jakie testy pozwalają je sprawdzić?

Joanna Ptaszyńska. W naszym punkcie pobrań Medhouse codziennie od godz. 7.00 do 15.00  pobieramy krew na obecność przeciwciał koronawirusa. Testy te wykonywane są metodą Elisa, czyli z osocza. Przeciwciała powstają w organizmie po kontakcie z wirusem i podczas zachorowania. Są ich dwie klasy: IGG oraz IGM. IGG to przeciwciała późnej fazy zapalnej i one z reguły wytwarzają się między 11 a 14 dniem od wystąpienia objawów. Najlepszy wynik można uzyskać w 14 dniu. Nie wiemy jednak, ile te przeciwciała utrzymują się w organizmie, bo badania nad tym zagadnieniem są na razie na wczesnym etapie. Z kolei przeciwciała IGM to przeciwciała wczesnej fazy zapalnej. Pojawiają się one między 7 a 10 dniem od wystąpienia objawów, a najbardziej wiarygodny dzień to 8 doba. Nie jest to metoda pozwalająca na uzyskanie 100-proc. pewności wyniku, jednak obecnie jest najpewniejsza. 

 

Wykonujecie sporo testów na obecność koronawirusa? 

To tzw. testy PCR. Obecnie, kiedy społeczeństwo oswoiło się już z chorobą, tych testów wykonuje się mniej, po kilka dziennie. Był okres, kiedy pracodawcy w Czechach wymagali przedstawienia negatywnego wyniku, a wtedy było bardzo wiele osób do pobrania wymazu. Teraz zniesiono już ten obowiązek, ale zdarzają się natomiast pracownicy z Ukrainy, Mołdawii, którzy przyjmują się do pracy w Polsce i pracodawcy wymagają przedstawienia ujemnego wyniku. Jest też grupa osób, które wyjeżdżają np. do sanatorium i chcą mieć pewność, że nie zarażą tam innych pensjonariuszy.

 

A jak wykonuje się testy na obecność koronawirusa, które także można prywatnie wykonać w laboratorium Medhouse?

Na podstawie przygotowanej listy pacjentów zapisanych na testy przygotowujemy dzień wcześniej opisane probówki. Pacjent zazwyczaj podjeżdża autem na daną godzinę i otwiera okno. Personel medyczny jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej. Weryfikujemy dane pacjenta i pobieramy wymaz. Obecnie jest to wymaz zarówno z nosa, jak i z gardła. Dla pacjenta w tym momencie kończy się konieczność kontaktu z personelem medycznym. Próbki przekazywane są do laboratorium w Katowicach, a pacjent po 24 godzinach od zawiezienia próbki może poznać wynik, dzięki indywidualnemu kodowi, który należy wprowadzić na stronie internetowej. Potwierdzenie zapłaty przychodzi na adres mailowy. 

 

Sprawdź zmiany w płucach po przebytym koronawirusie

Jak bezpiecznie sprawdzić ewentualne zmiany w płucach po zakażeniu SARS-CoV-2? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także tych, które przeszły zarażenie koronawirusem bezobjawowo. Odpowiedzią jest diagnostyka tomografem komputerowym. 

 

Na Śląsku zakażenie koronawirusem przeszło już 23 412 osób (według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na dzień 5 października 2020r.). Wyzdrowiało dotychczas 21 213 osób, a wśród nich było bardzo wielu mieszkańców regionu, którzy nie mieli żadnych objawów, albo lekkie objawy. Według doniesień naukowych, koronawirus może pozostawiać uszkodzenia w płucach, które dają o sobie znać dopiero po czasie. Dlatego warto sprawdzić, jak wyglądają nasze płuca. Zdjęcie rentgenowskie nie zawsze jednak może dać tak dokładny obraz, jak inne metody zaglądania w głąb organizmu. – Doskonałą metodą do oceny zmian po przebytej chorobie COVID-19 jest tomografia komputerowa płuc wysokiej rozdzielczości (HRCT). Badanie to wykonuje się bez podania środka kontrastowego – informują eksperci Medhouse Diagnostyka. 

 

Czego można się zatem spodziewać w płucach po przebyciu COVID-19? Diagnosta potrafi dostrzec do dość precyzyjnie. – W obrazie tomografii płuc osób zakażonych COVID-19 często widoczne są zmiany o niejednorodnym zagęszczeniu, zmiany śródmiąższowe (głównie pogrubienie przegród międzyzrazikowych i śródrazikowych) oraz obraz matowej szyby. HRCT płuc jest jedną z podstawowych metod oceny powikłań w płucach pacjenta po przebytym koronawirusie – wyjaśniają specjaliści Medhouse Diagnostyka. Kontrolne badanie w tomografem komputerowym daje możliwość monitorowania efektów leczenia, ocenę regresji zmian zapalnych w płucach. Badanie TK jest metodą o bardzo wysokiej czułości, a przy tym bezpieczną dla pacjenta. Zdecydowanymi zaletami TK są krótki czas badania i brak inwazyjności. W ten sposób diagnozowani mogą być również pacjenci, którzy mają wszczepione urządzenia medyczne – np. rozruszniki serca. Jedynym przeciwwskazaniem dla badania TK pod kątem zmian w płucach może być ciąża u pacjentki.

 

foto:

Badanie HRCT płuc. Przekrój poprzeczny. Zdjęcie przedstawia prawidłowy obraz płuc 

 

 

Kolki_gazetka
Jak pomóc dziecku przy kolce?

Jednym z problemów, z którymi często muszą się zmierzyć rodzice niemowlaków, są kolki. Jakie są sposoby, aby pomóc przy takich dolegliwościach? Pytamy o to Stanisławę Majzner z Centrum Medycznego Medhouse, położną z wieloletnim doświadczeniem. 

 

Red. Starsi często podkreślają, że kolki zależą od diety matki. To prawda?

Stanisława Majzner. Każdy z nas ma inne usposobienie i potrzeby, a maluchy też takie są. Od kilku lat nie stosuje się już diety matki karmiącej. Są noworodki, przy których mama może jeść praktycznie wszystko i nic się nie dzieje maluszkowi, ale bywa tak, że dziecko ma bardzo wrażliwy układ pokarmowy, co może powodować niedyspozycje jelitowe. Nie wszystko jednak należy sklasyfikować jako kolkę. U małego dziecka układ pokarmowy jest niedojrzały. Takie kłopoty mogą być np. pierwszym objawem alergii pokarmowej i wtedy dieta matki bogata w nabiał może mieć wpływ na kolki.

 

Kolka to, czy nie kolka? Oto jest pytanie…

Musimy rozróżnić, czy dolegliwości nie mają związku np. z przejedzeniem dziecka lub nieprawidłowym sposobem przystawiania do piersi lub butelki, bo dziecko może nałykać się powietrza. Z doświadczenia wiem, że należy poświęcić dużo czasu: usiąść przy mamie, zobaczyć jak karmi, skorygować dostawianie do piersi. Jest kilka zasad, które określają, czy mamy do czynienia z kolką. Dziecko płacze praktycznie o tej samej porze. Przychodzi np. godzina 15.00 i dziecko zaczyna płakać. Płacz trwa jakiś czas (nawet do kilku godzin) i  dziecko przestaje płakać. To musi się powtarzać kilka razy w tygodniu. Dziecko normalnie przybiera na wadze, a przy innych niedyspozycjach już niekoniecznie.

 

Jeśli już kolka faktycznie się pojawi, co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Należy poszukać  jej przyczyny. Jeśli już wykluczymy ewentualny wpływ diety nabiałowej, musimy mieć świadomość, że wszelka nerwowość rodziców także  może mieć na to wpływ. Dziecko jest gąbką, która chłonie nasze emocje – strach, niepewność, złość. Dziecko płacze, bo nie może inaczej powiedzieć mamie „nie denerwuj się, bo mnie to też denerwuje”. Wtedy warto, aby dziecko brał na ręce ten z rodziców, który jest spokojniejszy, żeby utulić, ukołysać. Warto przyzwyczajać dziecko do odbijania po jedzeniu, wtedy dziecko można położyć i często spokojnie zasypia. Cenne jest też robienie przerw przy karmieniu, aby do mózgu dziecka doszła wiadomość o sytości. Pomocne są masaże brzuszka i ogrzewanie ciepłą pieluchą lub ekologicznym termoforem, aby uwolnić “bączki”. Wspomagająco można stosować środki farmakologiczne z simetikonem lub dimetikonem, które nie wchłaniają się z układu pokarmowego, a ułatwiają uwalnianie powietrza.

Strona używa plików cookies w celach wymienionych w Polityce Prywatności. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej.